Scratch helpt jonge mensen leren creatief te denken, systematisch te redeneren en samen te werken: essentiële vaardigheden voor het leven in de 21ste eeuw.
Scratch is een programmeer omgeving en een online gemeenschap waar kinderen kunnen programmeren en interactieve projecten zoals verhalen, games en animaties kunnen delen met mensen van over de heel wereld. Wanneer kinderen iets maken met Scratch leren ze creatief denken, samenwerken en systematisch redeneren. Scratch is ontworpen en onderhouden door de Lifelong Kindergarten group van het MIT Media Lab
http://scratch.mit.edu
Eigen laptop meebrengen is vereist om te kunnen deelnemen.
Kinderen worden begeleid door 1 ouder.
Kinderen vanaf derde leerjaar kunnen deelnemen.
Password must be at least 7 characters long.
Password must be at least 7 characters long.


Geen items gevonden!

Probeer een zoekopdracht: